Veel gestelde vragen

Kan een reservering worden geannuleerd?

^

Mocht u onverhoopt een reservering willen annuleren dan bent u de annuleringskosten verschuldigd. Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering kunt u tegelijkertijd met uw reservering afsluiten (zie het reserveringsformulier).

Hoeveel bedragen de annuleringskosten?

^

- annulering meer dan 90 dagen voor aanvang huurperiode: 10% van de huursom met een minimum van € 150,00;
- annulering tussen de 90ste en 60ste dag voor aanvang huurperiode: 25% van de huursom met een minimum van € 150,00;
- annulering tussen de 59ste en 30ste dag voor aanvang huurperiode: 50% van de huursom;
- annulering tussen de 29ste en 7de dag voor aanvang huurperiode: 75% van de huursom;
- annulering binnen 7 dagen voor aanvang huurperiode: 100% van de huursom;

Wanneer ontvangt u uw reisdocumenten?

^

Uw voucher + routebeschrijving ontvangt u zodra de gehele huursom voldaan is. De voucher dient u bij aankomst te overhandigen aan de beheerder.

Aankomst- en vertrektijden

^

Op de dag van aanvang van de huurperiode staat de gehuurde woning ter beschikking van de huurder vanaf 15.00 uur. De woning dient op de dag van vertrek om 10.00 uur te zijn verlaten.

Maximaal aantal personen per woning

^

De gehuurde woning mag maximaal door het op deze website aangegeven en in de huurvoorwaarden genoemde aantal personen bewoond worden. Een uitzondering kan worden gemaakt voor hooguit 2 babys/kleine kinderen die in een kinderbedje slapen echter dit dient bij reservering te worden aangegeven.

De schade logiesverzekering

^

U bent verplicht deze verzekering af te sluiten. Uw aansprakelijkheidsverzekering dekt namelijk geen schades die toegebracht worden aan eigendommen van anderen, wanneer u deze gebruikt of leent, al dan niet tegen betaling. De premie bedraagt 1,5% van de huursom (+ € 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting). Uitkering wordt verleend als verzekerde voor schade aansprakelijk is en deze hoger is dan € 25. De maximale uitkering bedraagt € 2.500 per huurovereenkomst. Klik hier voor de voorwaarden.

Dient er waarborgsom te worden betaald?

^

De beheerder van de accomodatie kan van de huurder bij aanvang verblijf een waarborg verlangen van € 500 per woning. In geval de waarborg niet onmiddelijk wordt voldaan, is de beheerder gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de woning te ontzeggen. Indien de huurder met betaling van de waarborg in gebreke blijft, is Sun and Snow bovendien gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren). De waarborg of het eventuele restant na aftrek van excessieve schoonmaakkosten en/of schade, wordt bij einde verblijf door de beheerder gerestitueerd.

De borg van € 500 wordt slechts in uitzonderlijke gevallen verlangd en hangt o.a. af van de samenstelling van uw reisgezelschap (bijv. bij een groep jongeren).

Bent u verplicht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten?

^

Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar worden wel door ons aangeraden. Sun and Snow biedt u de mogelijkheid om deze verzekeringen tegelijkertijd met uw reservering af te sluiten. Sun and Snow is voor deze verzekeringen partner van “De Europeesche”.

Wat houdt de Allrisk annuleringsverzekering in?

^

Met deze verzekering kunt u zelf bepalen om welke reden u uw geboekte reis annuleert. U kunt niet alleen een beroep doen op de annuleringsredenen die in de voorwaarden van de basisverzekering staan, maar mag zelf bepalen om welke reden u niet op vakantie wilt.
Bijvoorbeeld omdat uw beste vriend(in) ernstig ziek wordt, of als u toch die nieuwe baan of opdracht krijgt en snel moet beginnen. U krijgt voor deze extra annuleringsredenen dan
75% van uw annuleringskosten vergoed. Raadpleeg de voorwaarden voor de uitzonderingen.

De premie bedraagt 7% van de huursom (+ € 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting); Klik hier voor de voorwaarden van deze verzekering.

Wat houdt de kortlopende reisverzekering in?

^

Zonder zorgen op reis. Met de Comfort reisverzekering bent u goed verzekerd voor de
belangrijkste risico’s tijdens uw reis. Zo bent u verzekerd voor deskundige hulpverlening via de Europeesche Hulplijn. Daarnaast heeft u recht op enkele belangrijke vergoedingen. Bijvoorbeeld als u plotseling extra reis- of telefoonkosten heeft. U heeft standaard
Europadekking en u kunt de verzekering volledig zelf samenstellen met uitbreidingen voor bagage, geld, geneeskundige kosten etc.

De premie bedraagt vanaf € 0,92 per persoon per dag.
Klik hier voor de voorwaarden van deze verzekering.

Wat houdt de verzekering Hulp en Huur vervoermiddel in?

^

Gaat u met uw eigen vervoermiddel op vakantie, dan is de uitbreiding Hulp & Huur vervoermiddel voor u interessant. Als uw eigen auto uitvalt, krijgt u een vervangende auto. Zo nodig met trekhaak en skibox. U kunt uw reis daarmee met een minimaal tijdverlies voortzetten. Uw eigen auto wordt indien nodig naar een adres in Nederland vervoerd, bijvoorbeeld naar uw eigen garage. Ook het arbeidsloon voor reparatie langs de weg wordt vergoed en het toezenden van onderdelen die ter plaatse niet beschikbaar zijn. En als u moet overnachten omdat u die dag niet verder kunt rijden, dan wordt een hotelovernachting ook betaald.

De premie bedraagt € 17,50 per polis per reis (+ 21% assurantiebelasting); De dekking geeft recht op hulp bij uitval van uw vervoermiddel. Tevens worden de huurkosten vergoed van een gelijkwaardig vervangend vervoermiddel indien uw eigen vervoermiddel langer dan 48 uur uitvalt. Vergoeding extra verblijfkosten maximaal € 50,- per persoon per dag (maximaal 10 dagen).

Wat zijn de huurvoorwaarden?

^

De huurvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Copyright © 2024 LipnoDreams, All rights reserved.